Quy định

Quy chế đăng tin lên http://www.daquasudung.com

 

1.Quy định đăng tin khách hàng

 • Mọi khách hàng điều có thể đăng tin trên daquasudung.com
 • Việc đăng tin rao vặt trên daquasudung.com của khách hàng là miễn phí.
 • Khách hàng có thể đăng tin rao vặt không giới hạn trên daquasudung.com,
 • Khách hàng khi đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng rao vặt của mình trên daquasudung.com.
 • Khách hàng đăng tin rao vặt phải đúng chuyên mục, và một tin đăng có thể hiện thị tối trên 3 chuyên mục liên quan . Bản quyền về tin đăng thuộc chính khách hàng đăng tin, khách hàng đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung tin đăng.
 • Tin đăng của khách hàng tồn tại trong vòng 1 tuần

2. Hình thức đăng tin

Khách hàng có thể đăng tin thông qua các hinh thức sau:
 • Đăng tin trực tiếp trên website daquasudung.com

3. Nghiêm cấm:

 • Không được đăng tải thông tin rao vặt mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm
 • Không đăng tải thông tin rao vặt trái với đạo đức xã hội việt nam
 • Không đăng tải sex, crack, hack, pour les hommes chính trị, tôn g áo

4.Quyền hạn của của daquasudung.com:

 • daquasudung.com sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao vặt của khách hàng nếu như tin đăng rao vặt vị phạm quy chế đăng tin
 • Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc daquasudung.com chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • daquasudung.com giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.
 • daquasudung.com không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng , cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về tin đăng.
 • Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.